Städdag i Boets skola lördag 6 maj kl. 10-15

Alla välkomna till Boets skola på lördag 6 maj. Vi hjälps åt att städa och snygga till utomhus inför sommaren. Vi bjuder på något från grillen och fika.