Avslag från Boverket

Tyvärr fick vi inte bidrag från Boverket till bergvärme i sporthallen. Andra projekt i Sverige prioriterades. Men vi söker på nytt senast 1 dec 2024 och hoppas på positivt svar i maj 2025. Insamlade pengar och inkomst av skänkt timmer för detta ändamål sparas på räntebärande konto till nästa år.