Historia

Boets skola historia

Boets skola står som ett vägmärke mitt i den lilla orten Boet. Boet beskrivs på 1940-talet som en mindre centralort i Stora Åby socken. Centralt i orten fanns förr tre lanthandlare, ett café, cykelaffär  snickeri, kvarn, mejeri mm.  Lantbruket Boets gård har rötter från 11-12 hundratalet.

Boets skola byggdes 1952 och då fanns det elever utspridda lite varstans i bygden. När skolan byggdes kunde elever från årskurs 1 till 6 undervisas. Unikt är att en skola Prästorp byggdes redan 1847. Där har bland annat Anders Berg, far till den berömda Fritjof Berg, bott och undervisat. Ytterligare en byggnad uppfördes 1895. Numera finns Boets Bygdegård där och förvaltas av en förening.

För att gå några decennier bakåt hittar vi ett livligt samhälle med framförallt lantbrukare men även många företag med betoning på träindustri. Så uppstod behovet av en skola som var modern och funktionell. På 50-talet var välfärdssverige under uppbyggnad och stora satsningar gjordes på att bygga upp skolor för framtiden. I Boet fanns mängder med barn och för dem var det en fröjd att få undervisning i den nybyggda skolan med alla moderniteter.

Tiden går fort och samhällsförändringarna med den. År 2017 var Boet inte längre den centralort den en gång varit och barnantalet hade sjunkit. Skolan lades ned av Ödeshögs kommun och många sörjde över att orten förlorat sin centrala punkt. Till skolan hör en gymnastikhall byggd på 80-talet. Den fyller en viktig funktion när det gäller friskvård för boende i området, verksamheten där drevs av Byalaget med ett stöd på 10 000 av kommunen.

Kommunen insåg betydelsen för de boende att skolan och gymnastikhallen fanns kvar. När så Föreningen Boets skola bildades 2020 i november erbjöd sig kommunen att genom ett gåvobrev överlåta Boets skola 2:1 till Föreningen.