Bergvärme i sporthallen

Föreningen kommer att söka bidrag från Boverket till installation av bergvärme i sporthallen. Det rekommenderas av energirådgivaren i Ödeshög att ha enskild uppvärmning i sporthallen. Då skulle nuvarande värmepump som nu värmer upp både skolbyggnad och sporthallen hålla längre om den bara används till själva skolbyggnaden. Boverket kan bevilja halva kostnaden för investeringen som är på 350000 kr om kommunen bidrar med 30%. Kommunen har beslutat att bevilja 30% , 105 000 kr, under förutsättning att Boverket beviljar sin del. Resterande 20%, 70000 kr, ska vi finansiera själva. Vi har delat ut brev till skogsägare i Boet-trakten och efterfrågat om möjlighet att skänka timmer för att hjälpa till med vår del av investeringen.  Ansökan till Boverket ska vara inlämnad 1 december 2023 och de fattar beslut i maj 2024. Om vi får bidraget planerar vi att installera bergvärme i sporthallen under sommaren/hösten 2024.  om du vill lämna ett bidrag till investeringen är det mycket välkommet. Vi återkommer med info när Boverket fattat sitt beslut.

I somras investerade vi 110000 kr för bl.a nya lysrör i sporthallen. Vi fick halva kostnaden, 55000 kr, i investeringsbidrag av Ödeshögs kommun. Vi tycker oss redan nu se att energiförbrukningen och därmed kostnaden har minskat och vi följer detta noggrant.