Leader-projektet Boets framtid

Föreningen Boets skola beviljades drygt 400000 kr från Leader Sommenbygd  i våras. Jordbruksverket ska kontrollera allt och definivt godkänt för utbetalning blir det under hösten. Den största kostnaden blir ju utescenen som är bokad att byggas vecka 33.  Vi har redan köpt ett utetält som står färdigt för bl.a grillkvällarna på skolgården och byggt en perrong till Tåget har fått en perrong. Under vintern är det tänkt att vi ska göra en cykelbroschyr och info-broschyr om Boet.