Leaderprojekt ”Boets framtid”

Föreningen Boets skola har i samverkan med Boets Byalag och Boets Bygdegård ansökt om pengar av Leader Folkungaland till ett EU-projekt som heter ”Boets framtid”. Vi ska låta bygga en utescen, köpa ett nytt stadigare utetält, bygga en perrong till Tåget, göra en broschyr om Boet, göra en cykelledskarta i Boetbygden samt ha föreläsningar om Boets historia. Projektet omfattar ca 400000 kr och ska vara slutfört 31 december 2027. Vi kanske får beslut i slutet av februari 2024. Om det blir positivt beslut från Leader Folkungaland ska projektledningsgruppen snarast träffas och planera hur projektet ska genomföras. I denna grupp ingår styrelsemedlemmar från Föreningen Boets skola, Boets Bygdegård och Boets Byalag. Projektet kommer vid positivt beslut presenteras i sin helhet här på vår hemsida och löpande info om hur det fortskrider.